فلاش تانک

با کاهش فشار آب در سیستم های شهری و کمبود آب تدابیر زیادی اندیشیده شده است. یکی از این تدابیر استفاده از فلاش تانک است که با توجه به لزوم صرفه شویی در مصرف آب بسیار لازم و ضروری است. چرا که به عنوان یک محفظه ذخیره سازی آب معرفی شده اند که کاربرد اصلی آن شستن توالت در مواقع مختلف است.

فلاش تانکها در طرح و مدل های متنوعی ساخته شده اند که شامل مدل های: طنابی (با کشیدن طناب اهرم تخلیه به حرکت در می آید)، دکمه ای (با فشردن دکمه تمام یا بخشی از آب تخلیه میشود) و توکار (با قرار دادن یک مخزن در پشت کاشی و لوله کشی از زیر دیوار تنها یک دکمه بر روی دیوار باقی میماند که از طریق باز و بسته کردن همین دکمه میتوان به تجهیزات داخلی آن دست پیدا کرد) میشود و در ساخت آنها برای صرفه جویی در مصرف آب دو انتخاب برای تخلیه حجم آب تعبیه شده است.

نمایش دادن همه 14 نتیجه